Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2019

BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CLB DSNL ESPERANTO HÀ NỘI

 Thầy Trần Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm CLB,
thay mặt Ban Chủ Nhiệm đọc báo cáo
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto HN đã đạt được nhiều kết quả to lớn và toàn diện trong tất cả các hoạt động gồm: công tác tổ chức - nhân sự, công tác huấn luyện - đào tạo, công tác về truyền thông - thông tin, công tác dã ngoại, công tác Hậu cần - Tài chính, hoạt động nhân đạo - từ thiện, hoạt động về văn hóa - văn nghệ và thực hiện nhiệm vụ của Chi hội Y học Espe. HN và của Hội Quốc tế ngữ HN.

I/ Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả chủ yếu đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển CLB DSNL Espe. HN
1. Về công tác tổ chức - nhân sự
Tiền thân của CLB là từ một nhóm cán bộ hưu trí tự nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luyện tập để nâng cao sức khỏe, phòng và trị bệnh không dùng các loại thuốc tây y. Qua nhiều năm tìm tòi nghiên cứu nhóm cán bộ này đã tiếp cận với Chi Hội Y học Espe. Hà Nội, thuộc Hội Quốc tế ngữ thành phố Hà Nội và được sinh hoạt trong CLB Bruno - Groening theo phương pháp đẩy lùi bệnh tật bằng lực "thiện" của thượng đế (do người Đức truyền bá). Do sự phát triển nhanh chóng về số lượng học viên của CLB này, Hội Quốc tế ngữ Hà Nội đã quyết định thành lập CLB cộng đồng Bruno - Groening II thuộc Chi hội Y học Espe. Hà Nội do thầy Nguyễn Khắc Minh làm chủ nhiệm và Thầy Phạm Mạnh Thường làm phó chủ nhiệm (quyết định số 03QĐ/QTN ngày 6 tháng 8 năm 2004). Trong quá trình luyện tập, Ban Chủ nhiệm đã tiếp cận phương pháp Thiền Thu Lửa Tam Muội của Đức Thầy tổ Dasira Narada khai sáng. Với phương pháp Thiền Lửa Tam Muội kết quả đạt được rất nhanh chóng về đẩy lùi bệnh tật, phục hồi sức khỏe và thay đổi tâm tính. Vì vậy phương pháp Thiền Lửa Tam Muội đã được lựa chọn là nội dung tu luyện và được duy trì, phổ biến luyện tập từ đó đến nay. Do tính chất và nội dung của pháp môn luyện tập, CLB đã lần lượt được đổi tên là CLB Tâm năng Dưỡng sinh (quyết định số 03-311-QĐ/QTN ngày 20/9/2007) do Thầy Phạm Mạnh Thường làm chủ nhiệm và đến giữa năm 2018, CLB được Hội Quốc tế ngữ HN quyết định đổi tên thành CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto Hà Nội thuộc Chi hội Y học Espe. Hà Nội (quyết định số 01/QĐ/QTN ngày 20/6/2018).


Bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ nòng cốt của CLB ngày càng lớn mạnh. Những năm đầu tiên, khi mới thành lập chỉ khoảng 5-7 cán bộ lãnh đạo kiêm giáo viên giảng dạy, hướng dẫn thực hành, đến nay CLB đã có một Ban Chủ nhiệm gồm 8 thành viên và đội ngũ giáo viên gồm 14 người và 16 trợ giảng đủ sức đảm bảo cho các hoạt động và phát triển. Căn cứ theo nội dung hoạt động, CLB đã tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên sâu gồm: Tiểu ban Huấn luyện - đào tạo, Tiểu ban Hậu cần - tài chính, Tiểu ban Dã ngoại, Tiểu ban Thông tin - Từ thiện, Tiểu ban Hỗ trợ đẩy bệnh, Tiểu ban Văn nghệ. CLB đã xây dựng, ban hành điều lệ hoạt động nhằm nâng cao tính pháp lý trong hoạt động và để các thành viên trong CLB thực hiện trong quá trình tập luyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được quan tâm, chú trọng. Năm 2011 và nửa đầu năm 2012 đã mở các lớp bồi dưỡng nâng cao cho đội ngũ giáo viên. Đầu năm 2014 đã tổ chức đợt tập huấn cho giáo viên. Tháng 2/2016 mở lớp bồi dưỡng đào tạo cho 13 người gồm 8 giáo viên và 5 học viên. Tháng 6/2018 đã mở lớp nâng cao bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng luyện tập cho 40 học viên. Chính vì vậy, đến nay CLB đã có đội ngũ giáo viên và trợ giảng khá đông đảo gồm 30 người đang trực tiếp đứng lớp hướng dẫn cho học viên của 11 lớp thiền tập hiện có.

Có thể khái quát, đánh giá từng chặng đường, những bước phát triển với những đặc trưng chủ yếu như sau:

- Giai đoạn 5 năm đầu tiên (2004 - 2009) là thời kỳ đặt nền móng, lựa chọn nội dung, Pháp môn luyện tập. Nhờ phân tích, đánh giá, tổng kết về hiệu quả luyện tập, CLB khẳng định sự lựa chọn pháp môn Thiền Lửa Tam Muội là đúng đắn, thiết thực, hiệu quả, đồng thời xây dựng hệ thống các bài thiền tập. Vì vậy CLB được đổi tên thành CLB Dưỡng sinh Năng lượng (2007).

- Giai đoạn 2009 - 2014 CLB tập trung vào công tác tổ chức, bổ sung thêm các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, thành lập các tiểu ban chuyên môn, đào tạo đội ngũ giáo viên, đồng thời tiến hành hiệu chỉnh, biên soạn tài liệu huấn luyện và hoàn chỉnh hệ thống các bài thiền đưa vào thẻ nhớ để các học viên luyện tập. Đồng thời mở rộng hình thức luyện tập là thiền dã ngoại.

- Giai đoạn 2014 - 2019 CLB tiếp tục kiện toàn, củng cố bộ máy tổ chức, tập trung bồi dưỡng đào tạo đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ trợ giảng và hoàn thiện chương trình huấn luyện và cơ sở pháp lý hoạt động của CLB. CLB được đổi tên thành CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto HN (6/2018).

2. Về chương trình huấn luyện - đào tạo
Chương trình huấn luyện - đào tạo được CLB chuẩn bị công phu và ngày càng hoàn chỉnh. Bộ tài liệu được biên soạn và thường xuyên hiệu chỉnh làm cơ sở để truyền bá và huấn luyện ở các lớp gồm:
- Tài liệu hướng dẫn DSNL quyển 1. Tài liệu này dành cho học viên năm đầu tiên để tiếp cận về Pháp môn Thiền Lửa Tam Muội và luyện tập các bài thiền cơ bản nhất.
- Tài liệu hướng dẫn DSNL quyển 2. Tài liệu này dành cho các học viên sau năm học đầu tiên và trình độ cao hơn, gồm các bài thiền mang tính chuyên sâu. Trong 10 bài thiền, đã có 7 bài được ghi vào thẻ nhớ, giúp học viên luyện tập thường xuyên và thuận lợi hơn.

Ngoài các bài thiền, CLB còn phổ biến một số nội dung mang tính chất hỗ trợ như: sử dụng quẻ dịch, cảm xạ tâm linh, ngũ lục công phu và các thủ pháp sử dụng năng lượng sinh học tác động vào các luân xa, các huyệt đạo của cơ thể,... để giúp học viên phòng bệnh, đẩy bệnh, nâng cao sức khỏe.

Về hình thức luyện tập: CLB đã duy trì và ổn định hình thức thiền tập trên lớp mỗi tuần 1 buổi với thời lượng 2h30 đến 3h00. Nội dung thiền tập trên lớp chủ yếu là tọa thiền. Ngoài ra, học viên còn được các giáo viên giảng giải, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ, cung cấp thông tin không chỉ về các nội dung liên quan tới Pháp môn Thiền Lửa Tam Muội mà còn có các nội dung về dưỡng sinh, thực dưỡng, chăm lo sức khỏe, rèn luyện nâng cao tâm tính. Thời gian còn lại (ngoài đến lớp 1 lần/tuần) học viên tự thiền tập ở nhà là chủ yếu. Hiện nay số lượng học viên thường xuyên đến lớp hàng tuần khoảng 500 người, ngoài ra còn có hàng ngàn người tự luyện tập thiền ở nhà theo hệ thống các bài thiền đã được ghi trong thẻ nhớ.

Về địa bàn huấn luyện (luyện tập): CLB tập trung tổ chức chủ yếu ở Hà Nội (địa điểm luyện tập cụ thể được trình bày trong mục 5 - về địa điểm tu tập). Ngoài ra, CLB đã giúp đỡ các tỉnh, thành phố khác, tổ chức thành lập CLB và mở lớp thiền Lửa Tam Muội như:
- Thành lập CLB thiền ở Quế Võ, Bắc Ninh (tháng 11/2013)
- Mở các lớp thiền ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh (tháng 6/2014); ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (tháng 1/2015); ở Thái Nguyên, Thái Bình, Thanh Hóa (2016) CLB còn hướng dẫn thiền cho nhiều người ở các tỉnh xa Hà Nội và một số người đang sinh sống ở nước ngoài.

3. Về công tác thông tin - truyền thông
Công tác thông tin - truyền thông của CLB luôn được chú trọng, thường xuyên, liên tục hoạt động và ngày càng phát triển, đảm bảo việc cập nhật tin tức nội bộ đầy đủ, thông suốt, kịp thời.
Trang Blog CLB DSNL Espe. HN được hình thành vào tháng 3/2010 (Link: http//www.luatamuoi.com) đã hoạt động tốt và có tác dụng thiết thực. Với cách sắp xếp theo mục: trang chủ, liên hệ, album ảnh, trang phật pháp, chuyên mục chia sẻ, dã ngoại, thông tin, giúp bạn học từ xa, tham khảo... trong những năm qua, trang mạng của CLB đã đăng tin, bài, ảnh, video clip đều đặn, cập nhật đầy đủ mọi hoạt động của CLB tính đến tháng 5/2019, số lượng người truy cập trang Blog của CLB là 742.872 lượt, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả nước ngoài như: Mỹ, Đức, Pháp, Nga,... Tổng số đã đăng là 2.244 bài chia sẻ, tham luận, hoạt động của CLB, đặc biệt là những bài chọn lọc về kinh nghiệm tu luyện, gương tu luyện điển hình đẩy lùi bệnh tật, những hình ảnh đẹp, đa dạng và phong phú,...

Ngoài những thông tin, bài viết, hình ảnh được đăng tải trên trang Blog, Ban Biên tập còn phát hành tập san, nội san, tập thơ, kỷ yếu, đăng tải thông tin CLB, bài chia sẻ của hội viên, học viên với nội dung phong phú và bổ ích.

Những ấn phẩm chủ yếu CLB đã phát hành là:
- Tài liệu DSNL quyển 1 và quyển 2, sách dành cho giáo viên, cho lớp Nâng cao
- Cuốn sách "CLB DSNL Esperanto Hà Nội - 15 năm hoạt động và phát triển"
- Tập san định kỳ, Nội san và tập thơ CLB kỷ niệm 5 năm ngày thành lập CLB
- 2 tập Kỷ yếu nhân dịp 10 năm và 15 năm ngày thành lập CLB
- Video clip "Hành trình Lửa Tam Muội" kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CLB/ - Video clip "Ký sự Bản Tèn" nhân chuyến đi từ thiện xuân 2016
- Video clip Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CLB

Ngoài ra, CLB còn biên soạn, hiệu chỉnh hàng chục tài liệu mang tính chất thông tin chuyên đề và in, photocopy hàng ngàn trang giúp học viên trong quá trình tu tập như các thông tin về: Giải đáp thắc mắc trong quá trình thiền tập; Những điều cần biết và xử lý các tình huống xảy ra khi thiền tập; Ứng dụng thủ pháp đẩy bệnh bằng quẻ dịch; Ngũ lục công phu; Phương pháp đẩy bệnh bằng năng lượng sinh học thông qua các luân xa và huyệt đạo trên cơ thể; Cảm xạ tâm linh;... Nhờ hoạt động thông tin - truyền thông của CLB được duy trì và phát triển nên mọi hoạt động của CLB mọi người đều nắm bắt được, đặc biệt là giúp cho học viên nâng cao nhận thức về Pháp môn, kỹ năng tu luyện, trao đổi kinh nghiệm,... gắn kết mối quan hệ giữa các hội viên, học viên trong CLB như một gia đình.

4. Về công tác dã ngoại
Hoạt động dã ngoại của CLB luôn luôn được quan tâm và chú ý, coi đây là nội dung luyện tập trong những năm qua. Nhất là từ 2010 đến nay, hình thức đi dã ngoại để luyện tập, CLB đã lựa chọn tổ chức dã ngoại toàn CLB và tổ chức dã ngoại theo lớp hoặc liên kết giữa các lớp. Tổ chức đi dã ngoại toàn CLB được định kỳ theo quý trong năm 2-3 ngày/đợt. Dã ngoại theo lớp tổ chức định kỳ theo tháng thường là một ngày. Ước tính, trong 15 năm qua đã có khoảng gần 20.000 lượt người tham gia dã ngoại để luyện tập, trong đó có 7-8.000 lượt người tham gia dã ngoại toàn CLB và 10-12.000 lượt người tham gia dã ngoại theo lớp hoặc liên kết giữa các lớp.

Địa bàn dã ngoại rộng, khắp nơi, nhất là những địa điểm có trường năng lượng cao, địa linh, nhân kiệt như: Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương), khu vực núi Tản Viên, Ba Vì, Tam Đảo, các chùa cổ, những địa danh nổi tiếng như chùa Phật Tích, Bách Môn, Trăm Gian, Chùa Kho, mộ cụ Trưởng Cần, Thanh Thủy,...

Cường độ luyện tập khi đi dã ngoại rất cao, thường là 4-5 ca thiền/ngày, được giám sát, kiểm tra rất chặt chẽ. Phần lớn các đợt dã ngoại, CLB đã tổ chức hỗ trị đẩy bệnh, chữa bệnh cho học viên bằng các phương pháp xoa bóp, bấm huyệt, Diện Chẩn, quẻ dịch, năng lượng sinh học,...

Mỗi chuyến đi dã ngoại ngoài việc luyện thiền, học viên được giao lưu văn nghệ, chia sẻ, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng tu tập, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp, giữa các lớp với nhau, tạo không khí đoàn kết, hòa đồng trong đại gia đình CLB. Đặc biệt là trong suốt 15 năm qua, việc tổ chức hàng chục đợt dã ngoại, nhiều đợt có trên 200 người tham gia nhưng đều an toàn.

5. Về địa điểm tu tập
Những năm đầu tiên, khi mới thành lập CLB đã sinh hoạt, luyện tập chủ yếu tại 84 Bùi Xương Trạch. Do số lượng học viên ngày càng phát triển, CLB đã dựa vào sự phát tâm công đức của gia đình học viên dành cho CLB phòng học yên tĩnh, tiến hành thuê/mượn nhà văn hóa tổ dân phố, nhờ địa điểm ở chùa,... Vì vậy các lớp thiền của CLB đã tiến hành tổ chức luyện tập ở nhiều nơi trên địa bàn nội, ngoại thành Hà Nội như: khu tập thể Nam Đồng, số 1B Lý Nam Đế, ngõ 198 Giảng Võ, 86 Tô Vĩnh Diện, nhà văn hóa phường Nghĩa Đô, Ngọc Thụy Gia Lâm, nhà 4 ngõ 100 Trần Duy Hưng, nhà văn hóa cộng đồng Hoàng Cầu, Nhà Văn hóa phường Yên Hòa, khu tập thể Trung Kính, Nguyễn Huy Tưởng, lô 20 B18 khu đô thị Định Công, Trường Mầm non Quang Trung, chùa Bụt Mọc,... thực tiễn trong những năm qua, địa bàn phân tán và không ổn định là một trong những khó khăn lớn đối với việc tổ chức duy trì lớp học. Có những thời kỳ (2014, 2015 và đầu 2016) do lý do khách quan không tiếp tục được thuê, mượn nơi thiền tập, học viên đã phải nghỉ sinh hoạt tại lớp trong vài tháng để chờ đợi tìm địa điểm mới. Vì vậy CLB đã chủ trương tìm kiếm địa điểm luyện tập tập trung. Từ tháng 6 năm 2016 CLB đã tìm thuê được địa điểm tại nhà hội họp của tổ dân phố 12, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, với diện tích khoảng 50m².

Từ đó đến nay, CLB đã tập trung các lớp để sinh hoạt và luyện tập tại đây. Với địa điểm này, hầu hết các ngày trong tuần (cả sáng và chiều) đều có lớp sinh hoạt và luyện tập.

Mặc dù, đã có địa điểm luyện tập tập trung, nhưng do diện tích không rộng, chỉ có thể chứa được tối đa 40-45 người, trong khi đó có nhiều lớp số học viên 50-60, thậm chí trên 70 người, vì vậy đã hạn chế đến chất lượng và số người đến tu tập. Mặt khác nơi đây là một phòng sinh hoạt hội họp của tổ dân phố, thuộc quản lý của chính quyền địa phương, nên địa điểm thuê không lâu dài, không ổn định, đồng thời địa điểm thuê lại nằm trong khu dân cư sinh sống, rất đông đúc, chật hẹp, không yên tĩnh, nên việc luyện thiền còn gặp khó khăn.

6. Về hoạt động từ thiện
Nhờ luyện tập theo pháp môn Thiền Lửa Tam Muội, tâm tính của hội viên, học viên được nâng cao và nhiều học viên mong muốn được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Vì vậy CLB đã tổ chức chương trình từ thiện vào dịp cuối năm (đầu xuân). Chương trình từ thiện, thường xuyên mang tính chất định kỳ, dựa vào tấm lòng hảo tâm, tri ân công đức của các hội viên, học viên. Rất nhiều hoạt động từ thiện đã được thực hiện, điển hình là: thăm hỏi tặng quà các cháu mồ côi ở chùa Bồ Đề, Gia Lâm; các cháu mổ tim ở Bệnh viện Nhi Thụy Điển; các cháu ung thư máu ở Bệnh viện Huyết Học; các gia đình thương binh, liệt sĩ, nhiễm chất độc màu da cam; các cháu học sinh nghèo miền núi (Bản Tèn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên); trẻ em mồ côi và người vô gia cư ở Trung tâm Bảo trợ xã hội số 4 ở Tây Đằng và Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật ở Thụy An, Ba Vì, Hà Nội và nhiều gia đình cá nhân bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật, nghèo khó,... đã đóng góp công đức xây dựng cầu trên sông Diêm, Quỳnh Phụ, Thái Bình; đóng góp xây dựng Khu Tưởng niệm 6.000 anh hùng liệt sĩ ở Thái Nguyên; quyên góp ủng hộ chiến sĩ Đảo Trường Sa; ủng hộ Đại lễ cầu siêu quốc tế tại Hoàng Thành, Thăng Long,... CLB đã tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo do Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức như: tri ân các anh hùng, liệt sỹ nghĩa trang Trường Sơn; ủng hộ các nạn nhân động đất ở Nhật Bản; ủng hộ xây dựng quỹ người nghèo; ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, lũ lụt... và các hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn nơi CLB tổ chức thiền tập như: ủng hộ quỹ khuyến học; giúp đỡ các gia đình thương binh, gia đình nghèo đón tết; ủng hộ các cháu thiếu nhi dịp mùng 1 tháng 6 và Rằm Trung Thu; tham gia hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo của tổ dân phố tổ chức...

Hoạt động từ thiện của CLB còn tiến hành ở những địa bàn dã ngoại, các chùa, các cơ sở thờ tự, dưới các hình thức như: cúng dường; xây dựng tháp chuông; mua sắm các vật dụng sinh hoạt,...
Trong những năm qua, CLB đã tiến hành thực hiện từ thiện, nhân đạo giúp đỡ hàng trăm người nghèo khổ, bệnh tật; hàng chục gia đình và các tổ chức trường học, bệnh viện, cơ sở chữa bệnh... với số tiền do các hội viên, học viên hảo tâm quyên góp khoảng trên 800 triệu đồng. Hoạt động từ thiện của CLB không chỉ giúp đỡ cộng đồng mà còn có tác dụng to lớn trong tu luyện "nâng cao tâm tính" của người thiền tập.

7. Về công tác hậu cần - tài chính
CLB DSNL Espe. HN là một tổ chức xã hội tự nguyện tự đảm bảo về kinh phí công khai và minh bạch, với mục đích luyện tập để nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Từ khi thành lập đến nay, mọi hoạt động của CLB chủ yếu dựa vào nguồn lệ phí do hội viên, học viên đóng góp. Hàng năm CLB chỉ thu một khoản lệ phí nhất định do Ban Chủ nhiệm quy định. Khoản thu này chỉ dành để phục vụ yêu cầu học tập, luyện tập cho học viên như: chi trả tiền thuê địa điểm, tiền điện, nước, mua sắm các trang thiết bị và vật dụng thiết yếu, thù lao cho khách mời đến nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kiến thức; chi cho các hoạt động văn nghệ, thuê hội trường, âm thanh,… trong những đợt dã ngoại, lễ Tưởng niệm Đức Thầy tổ Dasira Narada và tổng kết cuối năm.

Hàng năm, CLB thường phát động quyên góp từ thiện để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí này đều do các hội viên, học viên tự nguyện phát tâm đóng góp và chỉ dùng vào các hoạt động nhân đạo và từ thiện.

Để quản lý kinh phí chặt chẽ, có hiệu quả, rõ ràng, minh bạch, CLB đã thành lập tiểu ban Hậu cần - Tài chính. Vì vậy công tác hậu cần - tài chính của CLB ngày càng được củng cố, cải tiến, có nề nếp, đảm bảo quản lý thu chi đúng quy định. Ngoài việc quản lý thu chi tài chính, công tác hậu cần đã được chuẩn bị khá tốt, đảm bảo sự hoạt động ổn định của CLB, nhất là khi mở các lớp mới, các lớp chuyên đề, chủ động tạm ứng kinh phí để mua đài thiền, lắc, kim tự tháp, pin phát sóng hình thể,…

Thực tiễn trong nhiều năm cho thấy, mặc dù nguồn kinh phí của CLB rất hạnh hẹp nhưng công tác hậu cần - tài chính của CLB được triển khai khá tốt. Quản lý tài chính chặt chẽ. Sử dụng kinh phí tiết kiệm, hợp lý, chi tiêu đúng nội dung, đúng đối tượng, đồng thời công tác hậu cần có nhiều cố gắng đáp ứng được những nhu cầu học tập và luyện tập của học viên. Có thể khẳng định, công tác hậu cần - tài chính của CLB ngày càng được tổ chức, quản lý chặt chẽ, có nề nếp, công khai minh bạch góp phần quan trọng mang tính quyết định để duy trì hoạt động thường xuyên và phát triển CLB.

8. Về hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ ở CLB DSNL Esperanto Hà Nội trong nhiều năm qua và nhất là hiện nay khá sôi nổi, thực sự là một phong trào được tổ chức, dàn dựng khá công phu, không kém phần chuyên nghiệp. Những người tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ là những hội viên, học viên mà phần lớn là người cao tuổi đã nhiệt tình, say mê, tích cực luyện tập và tham gia biểu diễn trong các dịp lễ tưởng niệm, tổng kết hàng năm của CLB, trong các đợt đi dã ngoại, giao lưu văn nghệ với địa phương, trong các sinh hoạt tổng kết lớp, sinh nhật, được tổ chức theo quý/năm của các lớp. Hoạt động văn nghệ của CLB còn tham gia biểu diễn các tiết mục phục vụ các hội nghị, đại hội của Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, đại hội Quốc tế ngữ châu Á - châu Đại dương và tham gia liên hoan giao lưu văn nghệ giữa các dân tộc (quốc tế) do Hội Quốc tế ngữ ở Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức.

Đến nay CLB đã hoàn toàn chủ động lập kế hoạch chương trình văn nghệ với sự tham gia đông đảo của các thành viên CLB trong đó có 30-40 diễn viên nòng cốt. Các tiết mục văn nghệ của CLB đã từng biểu diễn và hiện tại đang luyện tập rất đa dạng phong phú từ những tiết mục hát đồng ca, tốp ca, đơn ca, hát quan họ... đến những tiết mục ca múa nhạc tập thể phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều thành viên, nhiều nhóm, nhiều đạo cụ... đều được chuẩn bị công phu, tổ chức chặt chẽ, sẵn sàng phục vụ cho các hoạt động trong và ngoài CLB, để góp phần mang lại sự đoàn kết, niềm vui cho các hội viên, học viên trong quá trình luyện tập.

Mặc dù chỉ là cây nhà lá vườn, nhưng hoạt động văn nghệ rất sôi nổi, được chuẩn bị dàn dựng khá công phu, không kém tính chuyên nghiệp mà kết quả đã được thể hiện điển hình qua nhiều tiết mục được biểu diễn ở phần đầu buổi lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập CLB.

8. Các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Chi hội Y học Esperanto Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ Esperanto thành phố Hà Nội
Đi đôi với những hoạt động nêu trên, CLB không quên trách nhiệm của mình đối với Chi hội Y học và Hội Quốc tế ngữ Hà Nội. Là một đơn vị trực thuộc Chi hội và Hội QTN Hà Nội, trong suốt 15 năm qua CLB đã thực hiện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, tiêu biểu nhất là:

CLB đã mở lớp học Quốc tế ngữ vào năm 2009 và 2013 với mục tiêu là để các học viên tham gia các hoạt động, sinh hoạt giao lưu bằng Quốc tế ngữ với bạn bè quốc tế. Đặc biệt là lớp học Quốc tế ngữ mở vào năm 2013 CLB đã động viên một số học viên có khả năng đứng lớp dạy Quốc tế ngữ của CLB. Trải qua nhiều năm kiên trì và tích cực tham gia học tập, đến nay lớp học Quốc tế ngữ đã khá ổn định với 16 học viên, về cơ bản, có khả năng giao tiếp với bạn bè quốc tế bằng Quốc tế ngữ. Lớp học Quốc tế ngữ với tên gọi là lớp Năng lượng xanh. Hiện tại lớp Năng lượng xanh là nòng cốt trong công tác đối ngoại của CLB nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Chi hội Y học, Hội Quốc tế ngữ Hà Nội.

CLB DSNL là đơn vị nòng cốt, có số hội viên gia nhập Hội QTN Hà Nội đông nhất của Chi hội Y học Espe. Hà Nội, luôn luôn tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện tốt các nhiệm vụ do Hội Quốc tế ngữ thành phố Hà Nội tổ chức và giao cho như: đi bộ vì hòa bình, gặp gỡ mùa xuân, đọc Sumoo quốc tế, các hoạt động nhân đạo và từ thiện trong nước, quốc tế. Các hội họp, hội nghị, đại hội về Quốc tế ngữ (Đại hội Quốc tế ngữ Hà Nội, Đại hội Quốc tế ngữ Việt Nam, Đại hội Quốc tế ngữ Châu Á - châu Đại dương), hội diễn, liên hoan văn nghệ do Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức.

Nhiều năm qua CLB và khá nhiều cá nhân đã được Hội Quốc tế ngữ Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội tặng bằng khen, giấy khen,...

II. Những kết quả và bài học rút ra cho những năm tiếp theo
Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, CLB DSNL Espe. Hà Nội ngày càng lớn mạnh. Những kết quả và bài học quý giá có thể rút ra là:

1. CLB đã chọn được một pháp môn luyện tập đúng đắn, hiệu quả cao. Pháp môn Thiền Lửa Tam Muội là pháp môn luyện cả thân lẫn tâm cùng một lúc theo bản chất, nguyên lý vận hành của vũ trụ. Pháp môn này thuộc hệ thống Phật pháp, là một trong 84.000 pháp tu để giác ngộ và giải thoát. Đối tượng luyện tập pháp môn này không phân biệt già trẻ, tuổi tác, sức khỏe, bệnh tật, giàu nghèo, trình độ văn hóa... miễn là họ có niềm tin và quyết tâm luyện tập. Kiên trì luyện tập và đúng phương pháp không những đẩy nhanh bệnh tật ra khỏi cơ thể, mà còn phòng bệnh rất có hiệu quả. Mặt khác theo pháp môn này, người tập sẽ nâng cao tâm tính, sống vui vẻ, hòa nhã, minh mẫn, yêu đời, yêu cuộc sống... thực sự mang lại "sức khỏe, tâm an, trí sáng". Nhờ tính đúng đắn, hiệu quả mà hiện nay, CLB có hàng trăm học viên luyện tập liên tục nhiều năm, trong đó có rất nhiều người luyện tập liên tục trên 10 năm, thậm chí 14-15 năm.

Hầu hết các hội viên, học viên tham gia luyện tập đều đạt những kết quả rất tốt về chuyển hóa bệnh tật. Theo số liệu thống kê ở nhiều lớp, kết quả chuyển hóa về bệnh tật như sau:
- Nhóm bệnh thời khí và thông thường: khỏi 100%.
- Nhóm bệnh mãn tính (viêm xoang, viêm dạ dày, đại tràng, viêm họng hạt viêm da dị ứng, viêm phế quản, đau nhức xương khớp...): 60% khỏi hoàn toàn, 35% chuyển biến tốt, 5% không có chuyển biến.
- Nhóm bệnh về tim mạch (huyết áp cao, huyết áp thấp, mỡ máu cao, ngoại tâm thu, thiểu năng động mạch vành, xơ vữa động mạch,...): 50% khỏi hoàn toàn, 40% có chuyển biến tốt, 10% không có chuyển biến.
- Bệnh hiểm nghèo nan y (ung thư giai đoạn cuối, suy thận, xơ gan cổ trướng,...): Đã có hàng chục người qua khỏi, được bệnh viện Tây y kiểm tra, xét nghiệm và kết luận "Các chỉ số bình thường" hay "Không còn tế bào ung thư" điển hình là các bác: Ngô Thị Thoa, Lê Thị Thanh Lệ, Trần Văn Lương, Nguyễn Thị Kim Vân,...

2. CLB có hệ thống tổ chức chặt chẽ, thống nhất dưới sự lãnh đạo chung của Ban Chủ nhiệm. Các tiểu ban chuyên môn được thành lập, hoạt động đều tay và phối hợp chặt chẽ với nhau và có chân rết ở các lớp, nhất là Tiểu ban Thông tin - Truyền thông, Tiểu ban Dã ngoại. Các lớp đều có ban cán sự lớp để điều hành, tổ chức thực hiện các kế hoạch luyện tập do CLB đề ra.

3. CLB xây dựng được lòng tin yêu của mọi người bằng người thực, việc thực, mắt thấy, tai nghe, bằng tình thương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lối sống, sự đoàn kết, tương trợ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau... Và vì thế, nơi đây - CLB Dưỡng sinh Năng lượng Esperanto Hà Nội - thực sự là "một ngôi nhà thân thương", thực sự hiếm thấy một nơi nào như thế.

4. Để luyện tập pháp môn Thiền Lửa Tam Muội đạt kết quả tốt, yêu cầu học viên cần quán triệt:
- Suy nghĩ phải tích cực và có lối sống lành mạnh. Nghĩa là suy nghĩ luôn luôn hướng thiện, mang tính xây dựng và những điều tốt đẹp, luôn luôn lạc quan, yêu đời, hòa ái, giúp đỡ, quý trọng người khác... Quán triệt sâu sắc nguyên tắc: suy nghĩ, lời nói và việc làm những điều tốt đẹp, tránh những điều xấu, độc hại. - Có lòng tin và đam mê luyện tập. Tin tưởng vào pháp Thiền Lửa Tam Muội sẽ mang lại sức mạnh giúp học viên kiên trì, khắc phục gian khổ, vượt qua những trở ngại để luyện tập.
- Kiên trì, quyết tâm và luyện tập đúng phương pháp là một trong những điều kiện tiên quyết để thành công. Mặc dù pháp môn Thiền Lửa Tam Muội không khó, không phức tạp, không đòi hỏi những giới luật khắt khe nhưng đòi hỏi người luyện tập phải tự giác, kiên trì luyện tập thường xuyên, chịu đựng khó khăn gian khổ, phấn đấu từng chút từng chút một, đồng thời phải thực hiện đúng giáo pháp đã được hướng dẫn. Mặt khác, người luyện tập phải buông bỏ, quên đi những lo âu, bệnh tật, buông bỏ tham lam, giận hờn, kiêu mạn, ganh ghét đố kỵ... để nâng cao tâm tính trên con đường tu luyện.

5. Khắc phục khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển là một trong những điểm nhấn của CLB. Mặc dù gặp không ít khó khăn về nhiều phương diện nhưng với ý chí kiên quyết và sự đoàn kết nhất trí của toàn thể các thành viên của CLB (tất cả vì mục tiêu sức khỏe và chất lượng sống của học viên) nên đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để đạt được kết quả như ngày nay.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đang là rào cản, hạn chế sự thành công của CLB phải kể đến là:
- Địa điểm thiền tập của CLB không ổn định. Khi quy mô còn nhỏ, số lượng học viên không nhiều CLB phải nhờ vào các gia đình học viên. Nhưng số lượng học viên ngày càng đông đúc, thường xuyên khoảng 600-700 người, bắt buộc phải thuê, mượn ở nhiều địa điểm, phân tán khắp nơi trên địa bàn thành phố. Địa bàn phân tán, không ổn định đã gây khó khăn trong công tác chỉ đạo và giảng dạy của giáo viên và sự xáo trộn luyện tập của học viên mỗi khi phải thay đổi, tìm địa điểm mới. Chính vì vậy, có một địa điểm ổn định, độc lập với diện tích khoảng 200m² là điều mong ước từ nhiều năm nay của CLB. Tuy CLB đã thành lập Ban Dự án tìm "Ngôi nhà chung" để cho các học viên sinh hoạt và luyện tập, nhưng vô cùng nan giải. Khó khăn nhất là vấn đề kinh phí. Nhưng với quyết tâm của toàn thể các thành viên CLB, lòng hảo tâm của các tổ chức, các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ, giúp đỡ, chắc chắn trong tương lai, "Ngôi nhà chung" sẽ thành hiện thực.

- Cơ sở pháp lý hoạt động của CLB chưa hoàn chỉnh. Mặc dù, hiện nay CLB DSNL Espe. Hà Nội đã được Chủ tịch Hội Quốc tế ngữ Esperanto Hà Nội ký quyết định công nhận (quyết định số 01/QĐ/QTN ngày 20/6/2018) nhưng thiếu quy chế tổ chức/điều lệ hoạt động được cấp có thẩm quyền ban hành kèm theo. Mặc dù CLB đã ban hành điều lệ hoạt động, nhưng chỉ có giá trị nội bộ. Thiếu quy chế tổ chức/điều lệ hoạt động được cấp có quyền thẩm quyền phê duyệt nên CLB thường gặp khó khăn trong những quan hệ giao dịch thuê, mượn địa điểm thiền tập, tổ chức hội nghị tổng kết hoặc các hoạt động giao dịch, liên kết khác.

III. Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới 
Trong những năm tới và về lâu dài, chắc chắn nhiệm vụ sẽ rất nặng nề đòi hỏi CLB phát triển cả về lượng và chất. Do vậy, CLB cần quán triệt, thực hiện những vấn đề chủ yếu sau đây:

1. Chú trọng công tác tổ chức, bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ giáo viên nắm chắc nội dung luyện tập và có phương pháp chuyển tải nội dung luyện tập tốt nhất. Kiện toàn các tiểu ban chuyên môn và ban cán sự các lớp để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoạt động trong quá trình luyện tập.

2. Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Chủ nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của CLB. Duy trì mối quan hệ và cập nhật thường xuyên thông tin giữa các thành viên Ban Chủ nhiệm, trưởng các tiểu ban, các giáo viên và ban cán sự các lớp để nắm vững tình hình hoạt động của CLB và xử lý những tình huống bất cập xảy ra trong quá trình luyện tập.

3. Xây dựng phương án tìm "Ngôi nhà chung" để CLB có địa điểm sinh hoạt, thiền tập ổn định và độc lập. Đặc biệt chú ý đến các giải pháp huy động nguồn kinh phí, lộ trình và tiến độ thực hiện để "Ngôi nhà chung" trở thành hiện thực.

4. Hoàn thiện và soạn thảo văn bản quy chế tổ chức/điều lệ hoạt động của CLB trình Hội Quốc tế ngữ Hà Nội phê duyệt, để CLB có đầy đủ cơ sở pháp lý hoạt động. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ về thống kê, theo dõi chặt chẽ những kết quả luyện tập đẩy bệnh để minh chứng, tổng kết kinh nghiệm, phương pháp tiến hành nhằm tìm ra quy luật vận dụng nó trong quá trình luyện tập. Từng bước đưa công tác thống kê được cập nhật thường xuyên, có hệ thống toàn bộ hoạt động của CLB và được lưu trữ (ngân hàng dữ liệu) để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, phân tích, tra cứu của CLB.

6. Tăng cường theo dõi, giám sát nắm bắt tình hình luyện tập của học viên của các lớp nhằm phát huy, nhân rộng những nhân tố tích cực, đồng thời chấn chỉnh khắc phục kịp thời những yếu điểm, khuyết điểm trong quá trình tập luyện. Tiếp tục đi sâu phân tích nội dung các bài thiền để học viên nâng cao nhận thức và kỹ năng tập luyện, đặc biệt chú ý không để tà pháp sinh ra trong chính pháp, tránh xa "tự tâm sinh ma, tự tâm mà hóa", phân tâm, mất lòng tin, thay đổi pháp môn tập luyện.

7. Trong thời gian chờ đợi có "Ngôi nhà chung", cần xây dựng phương án mở rộng địa điểm có thể theo phương thức thêm lớp học vào buổi tối, tăng thêm địa điểm (thuê/mượn lập cơ sở 2) để có thể mở thêm các lớp học mới.

8. Tiếp tục duy trì, củng cố lớp học Esperanto, lớp "Năng lượng xanh" hiện có nhằm bổ sung thêm hội viên và nâng cao chất lượng học tập của lớp. Đồng thời chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chi hội Y học Espe. Hà Nội, Hội Quốc tế ngữ Espe. thành phố Hà Nội giao cho.

Trên cơ sở những thành quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm được rút ra sau 15 năm hoạt động và phát triển, đồng thời với sự đoàn kết nhất trí, nhiệt tâm của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học viên, CLB DSNL Espe. Hà Nội, trong những năm tới và tương lai nhất định sẽ phát triển to lớn hơn, thành công hơn trên con đường luyện tập theo pháp môn Thiền Lửa Tam Muội.
Ban Chủ nhiệm CLB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.