Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

Đọc tượng số chữa bệnh

Trong thời gian luyện tập và sinh hoạt tại Câu lạc bộ dưỡng sinh năng lượng, các học viên được phát tài liệu tham khảo có tên là đọc (niệm) Tượng số bát quái, một biện pháp y học bổ xung tự điều trị trong phòng và chữa những bệnh thường gặp trong cuộc sống. Đây là một phương pháp chữa bệnh đơn giản, thực hành rất hiệu quả trong dưỡng sinh, trị bệnh mà bất cứ ai ở bất cứ đâu cũng có thể áp dụng được. 
Bài viết này không đi sâu vào cơ sở lý luận của phương pháp: chu dịch, học thuyết bát quái, học thuyết ngũ hành, học thuyết Âm Dương , học thuyết tạng tượng của Đông Y với Tượng số bát quái… mà chỉ giới thiệu sơ qua về thông tin và ứng dụng của phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc này.

Phương pháp điều trị tượng số bát quái

Đây là một phương pháp tuân thủ các nguyên lý tượng số dịch tượng, đồng thời lấy lý luận tằng tượng của Đông y làm cơ sở kết hợp với ý niệm khí công, đã sáng tạo ra một phương pháp điều trị tượng số bát quái. Đó là cách điều trị bằng khí công loại mới, thông qua người bệnh đọc niệm một nhóm tượng số bát quái được sắp xếp theo y dịch đế đạt tới mục đích chữa khỏi bệnh, nó được kết hợp hữu cơ giữa Chu dịch, Đông y và Khí công dưới sự chỉ đạo của tư tương triết học biện chứng duy vật của Chu dịch, lấy học thuyết bát quái làm hạt nhân, lấy lý luận tàng tượng của đông y làm cơ sở, lấy tượng số bát quái làm môi giới truyền đạt tin tức, đồng thời lại tiếp thu được phương pháp điều trị đơn giản, thực dụng mà kỳ diệu của nhiều thành quả nghiên cứu khoa học hiện đại.
Tượng số bát quái là hình ảnh thu nhỏ của thiên đạo, vật đạo, nhân đạo, nó đều bao hàm các tin tức vũ trụ phong phú, là môi giới của "thiên nhân hợp nhất". Cho nên bản thân mỗi một mã tượng số đều mang theo những tin tức tương ứng, trong quá trình niệm có thê điều chỉnh tự nhiên trường bát quái cua cơ thể làm cho cộng hưởng đồng bộ với trường bát quái vũ trụ, bởi vậy không ràng buộc (tên thời gian, địa điếm, tư thế, phướng vị và có thể niệm tùy lúc, tùy nơi: đi, đứng, ngồi, nằm trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, như có người bệnh đã theo một phương vị nhất định, niệm với thời gian nhất định để tăng cường hiệu ứng của tin tức thời gian, không gian. 
Tượng số bát quái, gồm 8 quẻ, tượng và số.
Tám quẻ là càn (=), đoài .== ), ly(==), chấn (=-=), tốn (==), khảm (-_=) , cấn( —), khôn (= = ) 

Tượng của bát quái tương ứng có số của bát quái là Thiên,Trạch, Hỏa, Lôi, Phong, Thủy, Sơn, Địa, tức là số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của tiên thiên bát quái.  
"Bát quái thành liệt, tượng tại kỳ trung” tức 8 quẻ xếp thành hàng, tượng nằm trong nó. Có nghĩa là nói bát quái chia nhau đại biểu & loại tượng vật nói trên, cổ nhân nói: "Phục Hy vẽ bát quái bắt đầu từ số" tức là các số tự nhiên nói trên. Như vậy tượng và số là gắn với nhau không thể tách ra được, nó là một thực thể. được gọi "tượng dĩ định số"", "số” dĩ trưng tượng".
Dịch học cho rằng bát quái là mô thức cơ bản của kết cấu vũ trụ, tượng của bát quái là tượng trưng vạn sự vạn vật (kể cả phủ tạng cơ thế), số của bát quái là dịch số của vạn sự, vạn vật của vù trụ. Tượng số là kết quả tạo hóa tự nhiên, là căn nguyên về vận động của vũ trụ. Chính thể quan hợp nhất giữa trời và người của "Chu dịch". Thế giới vật chất là một thể tương quan với nhau, thông liền với nhau, mà bát quái là mô thức kết cấu cơ bản của nó, lớn đến thiên thẻ vũ trụ, nhỏ đến phủ tạng, tế bào của cơ thể người đều như vậy cả. Lý luận "Tự nhiên toàn tức luận" hiện đại cho rằng, toàn vũ trụ từ cách nhìn vĩ mô hay vi mô đều có luật toàn tức luận. Lý luận "luật toàn tức sinh vật" hiện đại cho rằng bất cứ một phần nhỏ nào của sinh vật đều là "hình ảnh thu nhỏ” của chính thể, giữa chính thê và cục bộ đều có liên hệ tính chất toàn tức. Như vậy Bát quái là hình ảnh thu nhỏ toàn tức của cả vũ trụ, còn cơ thê con người cũng là hình ảnh thư nhỏ toàn tức bát quái của cơ thể con người, giữa chúng đều có liên hệ về tính chất toàn tức, là một chính thể thông suốt với nhau. Khi người bệnh đọc nhẩm một nhóm số bát quái, sẽ hình thành sóng tin tức với năng lượng nào đó, những sóng này sẽ được vận chuyển từ đại não đến mọi phương vị của phủ tạng. Khi những sóng tin tức này làm thức tỉnh, kích thích phát động những tin tức bát quái tương ứng trong phủ tạng và tế bào hội tụ thành sóng tin tức với năng lượng nào đó. sô hoàn thành hai hạng mục: một là điều chinh chức năng chính thể. hai là xung kích vào các "ố’ bệnh" cục bộ. khiến các tổ chức kết cấu bái quái của ổ bệnh từ vô trật tự biến sang có trật tự. khiến trường cơ thể cộng hưởng đồng bộ với các vũ trụ, từ đó hợp nhất được trời với người, thông các kinh lạc trong cơ thể, cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết, đạt tới mục đích chữa bệnh làm khỏe người.
Từ "Chu dịch" và các văn kiện cổ tìm được, lấy Càn là đầu, đại tràng; Đoài là mặt, tim; Chấn là chân, Can; Tôn là đùi,mật; Khảm là tai, thận; Cấn là tay, dạ dày; Khôn là bụng, tỳ. Đã tìm ra các cách ghi dùng trong các đơn thuốc trong "Thiên địa chi cốt” còn phát hiện ra cách dùng số hay của "số" trong các đơn thuốc của các danh y cổ xưa. Như trong đơn thuốc có ghi "Đại táo 6 quả" mà không cần là to, nhỏ, chẳng cần đến trọng lượng mà chi là "sáu” điều đó phải chăng là ngẫu nhiên chăng? Ở đây không chỉ là 6 quả có tác dụng dược tính của nó, mà số "6" cũng lại là mảnh cắt về tin tức, điều đó nói lên rằng các người xưa đã dùng tượng số kết hợp với thuốc trên lâm sàng. 

Đặc điểm của đọc tượng số chữa bệnh

Trên thực tiễn lâm sàng các đặc điểm của điều trị tượng s là: "tự nhiên", "tự do", "tự vi" và "mỗi chìa m một khóa", điều đó sẽ tạo ra các điều kiện có lợi mang tính phổ cập cao, còn chìa nào mở khóa nấy, đó chính là tư tưỏng minh triết, là tinh thần cầu thực của nền y học cổ truyền,chỉ cần có hiệu quả điều trị tốt, được quảng đại người bệnh tiếp thu.
Liệu pháp tượng số bát quái có tính ứng dụng và hiệu quả thực tế cao.
“Tự nhiên" là chỉ khi người bệnh đọc nhẩm tượng số, tâm trạng tự nhiên, hình thái tự nhiên, không cần có tác động đặc biệt ở bên ngoài. Cũng không cần tư thế đặc biệt nào, cũng chẳng cần ý niệm đặc biệt nào.
“Tự do" là chỉ khi người bệnh đọc nhẩm tượng số có thể tiến hành tự nhiên, tùy lúc. tùy nơi, cũng không cần chọn thời gian, địa điểm, chiều hướng, lúc trà dư tửu hậu. sớm hoặc tốì, đi, đứng, ngồi, nằm, đánh răng, súc miệng, xem ti-vi, tán gẫu... đều được.
"Tự vi" là chỉ yêu cầu người bệnh tự mình lo liệu không cần phải có nhiều người một lúc. Không cần có sự ám thị và chỉ dẫn của thầy dạy khí công, không cần khí công sư phát ngoại khí.
“Mỗi chìa mở một khóa" là chỉ điều trị cho mỗi người một khác, mỗi bệnh một khác, không phải một nhóm tượng số là dùng cho tất cả mọi người, mà là mỗi bệnh thì đều có nhóm tượng số khác nhau, tức là mỗi người, mỗi bệnh sẽ có một "số" riêng. Nó không phải là hàng vạn người tập một loại công, hàng nghìn người niệm một số, mà là chìa nào mở khóa nấy.

Đọc tượng số bát quái chữa bệnh

Khi ta đọc (niệm) tượng số chữa bệnh thì không phát ra thành tiếng hoặc phối hợp với ý niệm. Tốc độ đọc nên chỉ trung bình, không nhanh cũng không chậm, nhanh quá dễ bị nóng, chậm quá dễ bị lạnh. Giữa các nguyên (các dãy số) nên dừng một chút.
Về tổng quan, đa số bệnh nhân trong quá trình niệm số,xuất hiện những hiện tượng như đầu nhẹ nhõm, sáng mắt, thần khí thoải mái, mát nóng, hành khí v.v... với những cảm giác dễ chịu khác nhau. Loại cảm ứng này, nói chung trong quá trình niệm chỉ cần mấy phút hoặc mười mấy phút là đã xuất hiện nên thuộc loại rõ ràng. Còn có rất ít trường hợp phải niệm tới nửa giờ hoặc dài hơn nữa mới xuất hiện cảm ứng thì thuộc loại ngầm. Người loại bệnh rõ ràng, nói chung chữa tương đối nhanh, còn người loại bệnh ngầm thì tương đối chậm, tuy nhiên hiệu quả chữa trị vẫn là ổn định.

Trong quá trình niệm nếu đầu, dạ dày, tim v.v... không cảm thấy gì thì cứ tiếp tục niệm, tức là đã sản sinh tác dụng chữa bệnh làm khỏe thân thể. Quan sát thời gian người bệnh niệm các mật mã tượng số. nói chung ngắn là vài giây, vài phút; nếu dài là mười mấy phút hoặc mấy chục phút thì sẽ thấy các cảm ứng khác nhau, như xuất hiện đầu mát, mắt sáng. thân thể nhẹ nhàng, dễ thở v.v... ngược lại. nếu xuất hiện ở đầu hoặc dạ dày chưa thoải mái hoặc có cảm ứng tim đập thất thường, ngắn hơi, khó chịu v.v... thì nói chung việc lập số có sai sót. cần lập lại số mới. Có những bệnh nhân không có những cảm ứng rõ ràng nhưng kiên trì niệm thì cũng có hiệu quả tương tự.
Niệm mật mã tượng số không câu nệ vào thời gian địa điểm, tư thế, trạng thái, phương hướng, trong sinh hoạt bình thường có thể tiến hành cả khi đi, khi ngồi và khi nằm. Nếu như sau khi thả lỏng nhập tĩnh, hoặc trước khi ngủ, hoặc sau thức giấc cũng có thể niệm thì hiệu quả càng tốt. Căn cứ vào bệnh tình, thời gian mỗi lần niệm có thể dài hoặc ngắn. Lúc nào nghĩ thấy thì niệm hoặc tương niệm đều được. Tất cả đều tuân theo tự nhiên.  
Sau khi bệnh đã khỏi, có thể tiếp tục niệm như cũ để củng cố hiệu quả điều trị, vừa là đế tăng cường sức khỏe. Trong quá trình niệm các mật mã tượng số, cơ năng sinh lý trong cơ thể sẽ ở vào trạng thái điều giải, năng lượng tin tức tương ứng trong tế bào của cơ thể luôn luôn tăng lên và xung kích vào ô bệnh, khi đó những chứng trạng ở phần bị bệnh  có khả năng tạm thời nặng lên; chỉ cần đầu, dạ dày và tim không có cảm giác bất thường là có thê tiếp tục niệm.
Liệu pháp tựợng số có thề sử dụng riêng lẻ trên lâm sàng, cũng có thể phối hợp với châm cứu v.v...
Trong quá trình điều trị, căn cứ vào sự thay đối bệnh tình của người bệnh mà điểu chỉnh thích đáng tượng số, nếu trong quá trình niệm cảm thấy dễ chịu thì vẫn làm như các bài đã có, không nên thay đổi.
Những ngưòi bệnh tinh thần không bình thường hoặc trí nhớ kém thì cấm sử dụng.
Khi dùng liệu pháp này thì không nên phôi hợp với các loại công pháp khí công khác, vì nó ảnh hưởng tới liệu pháp tượng số. 

Đọc tiếp

Ứng dụng lâm sàng đọc tượng số chữa bệnh

Hỏi đáp về đọc tượng số chữa bệnh

Học viên lớp DSNL15
Cơ sở 2 TDH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.