Có một nơi mọi người đủ mọi lứa tuổi, từ mọi nơi, gặp nhau mỗi tuần một lần, hàng tháng cùng nhau đi dã ngoại để luyện tập, để cười vui, để chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Đó là chính là Câu lạc bộ Dưỡng sinh Năng lượng thuộc chi hội y học Esperanto - Hà Nội của chúng tôi. "Vui, khỏe, sống có ích cho đời" là mục tiêu của Câu lạc bộ chúng tôi.
Đề nghị ghi rõ nguồn http://luatamuoi.com/ khi sao chép những bài viết chia sẻ từ trang Câu lạc bộ DSNL.
Mọi liên hệ xin gửi về một trong 3 địa chỉ ở mục LIÊN HỆ. Xin trân trọng cảm ơn."

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2010

LUẬN VỀ TAM NGHIỆP

(3 nghiệp chướng)
Tóm lược các ý chánh của Ðức Huỳnh Giáo Chủ PGHH:
1. Thân-nghiệp - tội lỗi do thân xác gây ra. Thân-nghiệp sanh 3 điều ác:
(1) Sát-sanh (giết người, giết thú vật)
a. Người đối với người: giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hiềm, vì háo thắng…
b. Người đối với thú cầm sinh vật: giết thú vật vì miếng ăn, vì sự dị đoan mê tín, vì sự vui thích.
(2) Ðạo-tặc (bất lương vô đạo):
- không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc.
- khoét vách đào tường, cướp giựt (cướp của và đoạt giựt tài sản của lương dân)
- sống ngoài vòng pháp luật, trốn chui trốn nhủi
(3) Tà-dâm (hiếp dâm, cưỡng dâm, gian dâm)
- giàu ỷ của hiếp dâm kẻ khó
- quan ỷ quyền cưỡng bức dân hèn
- gian phu dâm phụ
2. Khẩu-nghiệp - tội lỗi do miệng lưỡi gây ra. Khẩu-nghiệp sanh 4 điều ác:
(1) Lưỡng-thiệt (do miệng lưỡi gây ra)
- gây ra sự hiểu lầm nhau, bất hòa, hiềm khích
- gây ra những sự cãi vã, gây gổ sinh oán thù
- tạo ra những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh
- phá tan sự đoàn kết và tình thân yêu giữa nhân loại
(2) Ỷ-ngôn (ỷ quyền, ỷ thế, ỷ tiền, ỷ khôn)
- chủ ỷ quyền mắng nhiếc tôi tớ
- quan ỷ thế mắng chửi dân ngu
- kẻ giàu có ỷ tiền xài xể người nghèo
- kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt
- kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát
(3) Ác-khẩu (thề thốt, lỗ mãng, hăm he, chửi mắng tực tằn, trù rủa, kêu réo Phật Trời)
- Dùng những tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng tục tằn
- Con chửi mẹ mắng cha, không kể luân thường hiếu thảo
- Mạnh bạo hăm he đánh giết những kẻ yếu hèn
- Hiếp đáp xóm chòm cô bác
- Chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình, không kiêng Thần Thánh, kêu réo Phật Trời
(4) Vọng-ngữ (thêm thừa huyễn hoặc, có nói không, không nói có)
- gây ra những sự bất công
- giấu giếm sự quấy, thêu thùa sự tốt
- đặt điều nói xấu, che đậy cái điều phải của người khác
- khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn
3. Ý-nghiệp- tội lỗi do ý tưởng gây ra. Ý-nghiệp sanh 3 điều ác:
(1) Tham-lam (tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế)
- gây nên những thảm họa tầy trời: chiến tranh, cướp của giết người, hối lộ…
- làm cho nhân loại điêu linh
- làm cho con người đau buồn hận khổ
- cấu xé lẫn nhau, nồi da xáo thịt, tương sát tương tàn
(2) Sân-nộ (tánh nóng nảy)
- làm những chuyện bất công sái phép, chém giết oán thù nhau
- cuồng trí, mất tự chủ, dữ dằn bạo tợn
- chẳng còn nghĩ đến việc công bình, lẽ phải trái
(3) Mê-si (do sự thiếu óc phán đoán, thiếu sự suy nghĩ mà ra)
- không phân biệt được lẽ phải trái
- bo bo giữ thiển kiến sai lầm
- chẳng chịu nhìn nhận chân lý
- cả đời ngu muội
- chỉ biết tin bướng làm càn
Thơ (Tóm lược các ý chánh)
Tam-nghiệp
Thân-nghiệp
Thân ta chính nó hại ta,
Nghiệp mang vì nó gây ra ba điều:
Sát-sanh tội lỗi quá nhiều.
Lại còn Ðạo-tặc sanh điều bất lương.
Tà-dâm phá chuyện luân thường,
Hỡi ơi! Thân-nghiệp khó lường vậy sao?!
Khẩu-nghiệp
Lại thêm Khẩu-nghiệp sa vào,
Cũng do miệng lưỡi! Làm sao không phiền?
Bốn điều độc ác luân phiên,
Là do Lưỡng-thiệt đầu tiên tạo thành.
Ỷ-ngôn làm chuyện chẳng lành,
Còn thêm Ác-khẩu, thanh danh chẳng còn.
Thế rồi Vọng-ngữ tô son,
Nói lời huyễn hoặc, soi mòn người ta.
Ý-nghiệp
Tội do Ý-nghiệp mà ra,
Ba điều nên tránh để mà giữ thân.
Tham-lam là tội rất gần,
Tham quyền, tham thế… khiến thân mệt nhừ.
Lại thêm Sân-nộ tính hư,
Dữ dằn, mất trí, từ từ giết nhau…
Mê-si thiếu óc tự hào,
Chẳng phân biệt được lẽ nào đúng sai!
(Ðức Phố, 28-01-2005)
Vĩnh Liêm

Thân-Nghiệp
Thân gây tội lỗi cho ta,
Nếu không tu sửa, tới già còn mang.
Sát-sanh là tội giết càn,
Mạng người, cầm thú.. vô vàn khổ đau!
Giết nhau vì lợi, tham giàu,
Tị hiềm, háo thắng, thù nhau, vì tiền…
Bất lương Ðạo-tặc rất phiền,
Không làm mà muốn có tiền xài chơi.
Ðào tường, cướp giựt của người,
Ngoài vòng pháp luật, cả đời trốn chui…
Tà-dâm mới thật hổ ngươi,
Cậy quyền, ỷ thế, hiếp người, cưỡng dâm.
Gian phu dâm phụ ăn nằm,
Mặc ai đau khổ, tà-dâm chẳng chừa…
Ðó là Thân-nghiệp có thừa,
Hãy nên bắt chước gương xưa mà từ.
(Ðức Phố, 28-01-2005)
Vĩnh Liêm
Khẩu-nghiệp
Lưỡi ta gây khổ cho ta,
Miệng càng nói xấu sanh ra hiểu lầm.
Ác do Lưỡng-thiệt nhiều năm,
Gây ra hiềm khích, tình thâm chia lìa.
Oán thù, cãi vã, rẽ chia,
Phá tan đoàn kết, mai kia bất hòa…
Ỷ-ngôn - lời nói điêu ngoa,
Cậy quyền, ỷ thế nói xa nói gần.
Ỷ khôn chửi mắng người dân,
Ỷ giàu xài xể người bần cố nông…
Lại thêm Ác-khẩu nằm lòng,
Chửi cha mắng mẹ, cũng không nể Trời.
Thánh Thần kêu réo đả đời,
Tục tằn, lỗ mãng, dùng lời hăm he…
Lại thêm Vọng-ngữ đậy che,
Ðặt điều nói xấu, tự khoe khoang mình.
Gây ra những sự bất bình,
Thêm thừa, huyễn hoặc, trá hình, đa ngôn…
Tạo chi Khẩu-nghiệp xảo ngôn!
Dùng lời chơn thật để còn sống lâu.
(Ðức Phố, 28-01-2005)
Vĩnh Liêm
Ý-nghiệp
Nghiệp do ý tưởng mà ra,
Nó gây tội lỗi, thân ta mang vào.
Tham-lam gây cảnh buồn đau,
Làm cho cấu xé lẫn nhau, tương tàn…
Chiến tranh, khổ hận, lầm than,
Nồi da xáo thịt, vô vàn điêu linh…
Sân-nộ tánh nóng của mình,
Nếu không tu sửa tính tình cuồng say.
Gây ra thù oán hàng ngày,
Bất công, sái phép, đọa đày thân ta…
Mê-si do óc mà ra,
Không phân biệt được điều tà, lẽ ngay.
Cả đời ngu muội, đắng cay,
Bo bo thiển cận, ai ai cũng phiền…
Ðó là Ý-nghiệp triền miên,
Phải nên xa lánh, tu hiền sửa thân,

6 nhận xét:

 1. Cô Thu a! Các bài cháu sớt trên mạng của các Cao Tăng Đại Đức bổ sung thêm bài của Bác Sơn Tùng về" Ý nghiệp, thân nghiệp, kHẩu nghiệp"
  Cháu gửi Tặng Bác Sơn Tùng cùng Các bà các Bác
  Cô ơi cô giúp cháu gửi đến Bác, các bà, các Cô
  Để Thầy và bác Sơn Tùng đỡ phải vất vả trong quá trình hướng dẫn
  Cháu đăng để cháu và những ai quan tâm có thể nghiệm và từ đấy có thể sửa trình trong suốt cuộc đời còn lại

  Trả lờiXóa
 2. Vân à, cháu tham gia đăng bài là tốt, nhưng đăng bài từ từ, để mọi người còn đọc. Mỗi ngày chỉ đăng độ một bài thôi. Như ngày hôm qua Vân đăng liền một lúc cả chục bài về Phật Pháp làm cho những bài người khác vừa đăng xong mọi người chưa kịp đọc đã bị trôi hết xuống dưới rồi. Hơn nữa đề tài Vân tìm là đề tài bác Tùng đang tâm đắc, cháu nên để bác ấy chia sẻ suy nghĩ của bác ấy. Còn nếu cháu thích thì cháu cứ đăng ở trang riêng của cháu, bao nhiêu bài cũng được, cô sẽ để link liên kết và giới thiệu với mọi người để mọi người qua đó đọc. Thế nhé!

  Trả lờiXóa
 3. s.tung:
  cÁM ƠN CHÁU VÂN đã dăng bài LUẬN VỀ TAM NGHIỆP ...Điều này càng làm sáng rõ những bài đã viết trước đay.
  Cháu Vân cứ phát huy nhé! Nhưng đúng như cô THU nói: cứ từ từ thôi, để người đọc còn có thời gian đọc và suy ngẫm.

  Trả lờiXóa
 4. Vang Co Thu
  Bac Son Tung. Chau giong y kien bac. Thinh thoang chau vao chau doc va nhung ai quan tam den bai cua bac den cau lac bo. Trong cuoc song minh lay kinh nghiem cua nhung bac tien boi, lay phat phap de lam tam guong giac ngo dan roi tu do dan dan sua minh

  Trả lờiXóa
 5. Bài này Vân sưu tầm dọc dễ hiểu hơn, phổ thông hơn. Cứ thế phát huy nhé. Rất nhiều điều, nhiều người cần đọc để thêm kiến thức cho TU CHỈNH BẢN THÂN.

  Trả lờiXóa
 6. Cô Vân a! Còn nhiều bài về "Khểu nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp" Cháu chỉ đăng bài đọc dễ hiểu. Nhiều bài đọc rất ý nghĩa và hay. Nhưng cháu chỉ bổ sung thêm của bài "Bác Sơn Tùng" thôi. Bởi vì câu lạc bộ mình luyện Thiền rồi luyện Tâm, Luyện Đức. Rồi chia xẻ kết quả mình học Thiền và ứng dụng Thiền trong cuộc sống . Tốt nhất là kết quả của mình làm trong cuộc sống chia xẻ cùng Bà con cô bác cùng học tập . Và Cô ơi cô đọc bài "Trích Tinh Hoa Chơn Lý" rất hay của cháu đăng. Nó tổng quát kinh nghiệm sống rất nhiều điều cần phải ngẫm, cần phải học, cần phải làm
  Cám ơn lời nhận xét của cô dành cho cháu!

  Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.